Blog

Deneyimsel Öğrenme nedir? Ne değildir?

Deneyimsel Öğrenme nedir? Ne değildir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Küçük bir bebeğe bakın, sürekli etrafında olanları gözlemler, hareket etmeğe başladığında da pek yerinde durmaz ve her şeyi karıştırıp, öğrenmeye çalışır. Deneyerek öğrenme, bir insan için en doğal ve etkili yöntemdir. Aynı durum aslında yetişkinler için de geçerlidir. Yani her gün yaşadıklarımızdan bir şeyler öğreniriz. Peki o zaman çokça bahsi geçen deneyimsel öğrenme bunların hepsini kapsar mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce profesyonel iş hayatındaki durumu da analiz etmek faydalı olacaktır.

Konunun sınırlarını iş hayatına getirdiğimizde de öğrenmenin etkinliği açısından sonuç değişmeyecektir. Bu konuda yapılan araştırmalar, daha uzun süre kalıcı ve davranışa yansıyan öğrenmenin en etkili olarak deneyimsel öğrenme ile ortaya çıktığını göstermektedir. Aslında esas soru deneyimleyerek daha etkili öğrenip öğrenmediğimiz değildir, esas soru deneyimlerimizden ne öğrendiğimizdir. Çalışanların öğrendikleri, iş yapış şekillerine, şirketin hedeflerine ulaşmasına ve kendi gelişimlerine pozitif etki yaptığı zaman değer kazanır. Bunu sağlamak için ise literatürde kabul gören en ekili yöntem, çalışanların yetkinliklerini geliştirebilecekleri, yapılandırılmış ikilem, paradoks ve problemleri çözebilecekleri, gözlem yapıp deneyim kazanabilecekleri, gerçek hayattaki benzer durumları temsil eden olay ve görevlerin benzeşimlerini deneyimlemeleridir. Öğrenmenin etkinliği moderatörün tecrübesinin ve yetkinliğinin yanı sıra kullandığı araçların kalitesiyle de doğru orantılıdır.

Deneyimsel öğrenme nedir? sorusunun yanıtına gelince, şu sınırları çizmek gerekir, deneyimsel öğrenme rastgele gerçekleşen bir süreç değildir ve pozitif bir etkiye sahip olmalıdır. Evet, yaşadığımız her şeyden bir şeyler öğreniriz. Örneğin bir çalışan yaratıcı fikirlerini yöneticisine her söylediğinde yöneticisi bunu dikkate almıyorsa ve hatta kendisini yıkıcı bir şekilde eleştiriyorsa, çalışan bunun sonucunda fikirlerini kendisine saklamasının daha iyi olacağını öğrenir. Ancak bu negatif etkisi olan bir öğrenmedir. Deneyimsel Öğrenme araçları ise, katılımcılara tutum ve davranışlarının diğerleri ve bütünün üzerindeki etkisini göstererek, kendilerini sorgulamalarını, duyarlılık kazanmalarını ve hareketlerinin diğerlerini ve kendilerini nasıl etkilediğini görmelerini sağlar. Sonuç olarak yeni ve arzu edilen davranışın benimsenmesi için çözülme, hareket ve sabitleme aşamalarının hepsini kapsar. Bunu sağlayan araçlar literatürde laboratuvar yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiş araçlar olarak da geçer.

7th Science’ın geliştirmiş olduğu deneyimsel öğrenme araçları (Ultra Vital Simulations) uzman bir kadro tarafından geliştirilmiş ve çokuluslu firmalar ve ülkemizin önde gelen şirketlerinin yanı sıra uluslararası akademik programlarda da başarıyla uygulanmıştır. Tamamen Türkiye’de geliştirilmiş deneyimsel öğrenme araçlarımızdan Enigma Tapınağı ve Xperion’un CEMS programlarında, eğitim sırasında çekilmiş videolara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp