Tech And Touch

Fiscus Global

Fiscus Global

Strategic Business Finance Simulation

Fiscus Global ileri zorluk derecesinde bir stratejik işletme finansı simülasyonudur. Katılımcıların stratejik düzeyde karar verirken finansal risk ve kısıtları dikkate almak konusunda kendilerini geliştirmeleri için tasarlanmıştır. Temel bir finans bilgisinin yanı sıra sürdürülebilir büyüme dinamiklerini kavramak ve yönetmek simülasyonda esastır.