Tech And Touch

Big Game

Cross Functional Strategic Management Simulation

Big Game, stratejik düşünme, proaktif yaklaşım sergileme ve etkin karar verme becerilerini kullanmak ve geliştirmek üzere tasarlanmış, dinamik ve interaktif bir yönetim simülasyon oyunudur. Big Game’i emsal simülasyon oyunlarından ayıran özelliği “Sistem Dinamiği” prensiplerine uygun olarak tasarlanmış ve modellenmiş olmasıdır. Statik sistem simülasyonları geçmişin kurgusunu geleceğe olduğu gibi yansıtırken, Sistem Dinamiği ile modellenmiş olan Big Game geçmişin geleceği nasıl etkileyeceğini analiz eder, geleceği daha gerçekçi hesaplar. Arz ve talep yönetimi ile ilgili değişkenleri bir kurumsal kaynak planlama programı kadar gerçekçi olarak ele alır.