Tech And Touch

HR in the Game

HR in the Game

Strategic Alignment Of HR With Operations

HR in the GAME, İK stratejilerinin bütüncül işletme stratejisi ve operasyonlarla uyumlu olarak uygulandığı bir stratejik işletme yönetim simülasyonudur. Katılımcılar hem diğer departmanların İK performansını hem de İK uygulamalarının diğer departmanları nasıl etkilediğini gözlemleme ve bütünü görme şansını bulur. Simülasyonda sürdürülebilir karlar elde edebilmek için İK stratejilerinin, finansal durum, pazar koşulları ve operasyonlarla uyumlu olması gerekir.