Tech And Touch: Market This

Market This

Advanced Marketing and Business Simulation

Market This pazarlama modülü ileri düzey karmaşıklığa sahip bütüncül bir stratejik işletme yönetimi simülasyonudur. Katılımcıları çeşitlendirilmiş pazarlama stratejilerini, finans, operasyon yönetimi, inovasyon ve ARGE yönetimi gibi diğer fonksiyonel işletme stratejileriyle birlikte yönetmek konusunda yetkilendirir. Simülasyon oyunu boyunca katılımcılar segmentlere ayrılmış bir pazarda bir yandan da konumlandırma stratejilerini geliştirip uygularlar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp